تگ - لیزر زیبایی

لیزر زیبایی

لیزر اگر پیری در چهره شما نمایان شده  یا نور خورشید، چهره شما را با لکه ها، چین و چروک ، و یا خطوط دچار تغییر کرده  است ؛ شما می توانید به وسیله لیزر با لایه برداری ازپوست خود به جوانسازی پوست و چهره خود کمک کنید.     یا اگر پوست زیبای شما درای ضایعات و خالهای عروقی، انواع ضایعات رنگی و رنگدانهای پوست که شامل خالهای رنگی پوست و خالکوبیها میشود، فرورفتگیها و جای زخمهای ناشی از بعضی بیماریهای پوستی مانند...