ویزیت و مشاوره

ویزیت و مشاوره

میل به داشتن چهره زیبا و یا رفع عیوب احتمالی در صورت برای مردان و زنان بسیار مهم و امری طبیعی است

به طوریکه یک چهره زیبا و دلخواه شخص ,در بالا بردن اعتماد به نفس و

بهبود روابط اجتماعی او بسیار اثرگذار بوده و این امر غیرقابل اجتناب است.

امروزه با استفاده از تکنیک های نوین در علم زیبایی می توان زیبایی های یک فرد را نمایان ساخت به نحوی که ظاهر کاملا طبیعی باشد.

این امر مستقیما به تجربه پزشک ..دید زیبایی شناسی….و تشخیص علمی و دانش وی دارد

اشتراک گذاری پست