آنالیز پوست

آنالیز پوست

دستگاه های آنالیزور صورت و همچنین آنالیزور پوست موی ما قابلیت تشخیص و تحلیل مشـکلات پوستی را برای انتخاب روش درمانی مناسب و پی گـیری درمـان دارد. دوربین این دستگاه با گرفتن عکس صورت بیـمار با کیفیت بالا بسـیاری از شـاخـص‌های پوسـتی از قبـیل وضعیت چین و چروک ها، میزان دهیدراتاسـیون، درصد پیگمانتاسیون ولک ها، ترشح سبوم،وضعیت الاستیستی و درصد منافذ پوستی را به طور دقیق بررســی کرده و با توجه به مشکلات بیمار،درمان مناسب پیشنهاد می‌شـود.

همچنین می‌توان کیفـیت و اثربخـشی روش‌های درمـانـی مختــلف از جمـله درمان های دارویی، میکـرودرم ابریژن، RF، اندرمولوژی و لیزر را بررسی کـرد.

 

 

اشتراک گذاری پست